Estato
เมื่อ: วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
15
ยอดการเข้าชม
120

ประมวลภาพร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์