Estato
เมื่อ: วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
46
ยอดการเข้าชม
120

โครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ป่าชุมชนบ้านหนองบั่ว ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนายอนุวงค์ มหานิติพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ได้จัดโครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ป่าชุมชนบ้านหนองบั่ว ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน และเขตอนุรักษ์ สร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้รักป่าไม้ และมีส่วนร่วมในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะทำงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ประกอบด้วยกล้าไม้พันธุ์พะยูงและยางนา จำนวน ๒๙๙ ต้น ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองบั่ว ตำบลแก่งเค็ง และได้มอบกล้าไม้พะยูงและยางนาอีกจำนวน ๒๙๙ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง และผู้นำชุมชนทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน สำหรับปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ในตำบลแก่งเค็งตามความเหมาะสม ซึ่งในการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์