Estato
เมื่อ: วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
9
ยอดการเข้าชม
120

คณะวิทยาศาสตร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) คณะวิทยาศาสตร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีจุดลงทะเบียนซึ่งเป็นจุดบริการเติมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฟรีสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสามารถนำภาชนะสำหรับบรรจุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมารับบริการเติมเจลฟรี ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารเรียน ๙ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์