Estato
เมื่อ: วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
50
ยอดการเข้าชม
120

ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องบุษบงกช ชั้น ๑ อาคารเรียน ๙

ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องบุษบงกช ชั้น ๑ อาคารเรียน ๙ ซึ่งคณะผู้บริหารคณะ นำโดยท่าน ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์