Estato
เมื่อ: วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
26
ยอดการเข้าชม
120

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา การขยายพันธุ์ และการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของราควบคุมศัตรูพืช

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา การขยายพันธุ์ และการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของราควบคุมศัตรูพืช ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์