Estato
Estato
24
มิ.ย.
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวชาววิทยาศาสตร์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวชาววิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
    วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์